idézetek a bibliából

 

Mert annak, akinek van, még adnak, hogy bőven legyen neki;
akinek meg nincs, attól még amije van is, elveszik. Mt 25.29

*

Megbocsátja minden bűnödet, és meggyógyítja minden gyöngeséged. Zsolt 103.3

*

Megmenti életed a pusztulástól, kegyelemmel és irgalommal koszorúz. Zsolt 103.4

*

Életed eltölti javakkal, mint a sasé, megújul ifjúságod. Zsolt 103.5

*

..magától semmi sem tisztátalan, csak annak, aki tisztátalannak tartja. Róm 14.14

*

Ha hozzám fordul, meghallgatom, minden szükségben közel vagyok hozzá, megszabadítom
és dicsőséget szerzek neki. Zsolt 91.15

*

Szavaid alapján igazulsz meg, és szavaid alapján vonsz magadra ítéletet. Mt 12.37

*

Ha Isten velünk, ki ellenünk? Róm 8.31

*

Az Atya nem ítél el senkit, hanem egészen a Fiúra bízta az ítéletet, Jn 5.22

*

Menj, legyen úgy, ahogy hitted! Mt 8.13

*

Légy újra jó hozzá és élj békességben, és megint boldogság lesz az osztályrészed. Jób 22.21

*

Az én békémet adom nektek. Nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja.
Ne nyugtalankodjék a szívetek, s ne csüggedjen. Jn 14.27

*

Ne hasonuljatok a világhoz, hanem gondolkodástokban megújulva alakuljatok át, Róm 12.2

*

Mert rám szakadt, amitől rettegtem, és amitől féltem, osztályrészem lett. Jób 3.25

*

Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet – Jn 14.6

*

.. az Isten nem személyválogató, ApCsel 10.34

*

De akik az Úrban bíznak, új erőre kapnak, szárnyra kelnek, mint a sasok.
Futnak, de nem fáradnak ki, járnak-kelnek, de nem lankadnak el. Iz 40.31

*

Olyan, mint a víz partjára ültetett fa, amely kellő időben gyümölcsöt terem, és levelei nem hervadnak. Siker koronázza minden tettét. Zsolt 1.3

*

Különben, testvérek, örüljetek, tökéletesedjetek, buzdítsátok egymást, éljetek egyetértésben és békében! Akkor veletek lesz a szeretet és a béke Istene. 2Kor 13.11

*

Ekkor megértettem: nem tehet jobbat az ember, mint hogy örüljön és élvezze az életét. Préd 3.12

*

Mert hiszen az is Isten ajándéka, hogy az ember eszik, iszik és kedvét leli a munkájában. Préd 3.13

*

Ami van, már rég megvolt, s ami lesz, már rég megvan, Préd 3.14

*

Hiszen Isten nem a csüggedtség, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét adta nekünk. 2Tim 1.7

*

…az Istenbe, aki bőven megad nekünk mindent megélhetésünkhöz. 1Tim 6.17

*

Ne ítélkezzetek, hogy fölöttetek se ítélkezzenek! Mt 7.1

*

Én azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen. Jn 10.10

További idézetek:albert eistein,szent ágoston,gondolatok,buddha,anthony de mello,marcus aurelius

cimkék: idézetek a bibliából,bibliából,

hozzászólás

  1. Kaley 2016. július. 3. 21:51

    AFAIC tha’ts the best answer so far!

Hozzászólás írása.